Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Kongsberg videregående skole
Kontor
Kongsberg vgs - Elektrofag
Stilling
Lektor med tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Asgeir.O...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser