Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Kongsberg videregående skole
Kontor
Kongsberg vgs - Idrettsfag/Kroppsøving/Påbygg
Stilling
Lektor med tilleggsutdanning
Telefon
+4732867658
E-post
Damien.Benoi...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser