Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Kongsberg videregående skole
Kontor
Kongsberg vgs - OPUS
Stilling
Ikke definert
Telefon
E-post
Marie.He...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser