Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Fagskolen Tinius Olsen
Kontor
Fagskolen Tinius Olsen - Elektro/Teknisk Industriell produksjon
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Svein.Arne....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser