Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Lier videregående skole
Kontor
Lier vgs - Påbygg fellesfag
Stilling
Lektor m/ tillegg
Telefon
E-post
Haakon....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser