Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Lier videregående skole
Kontor
Lier vgs - Påbygg fellesfag
Stilling
Lektor med tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Eli.Aa...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser