Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Lier videregående skole
Kontor
Lier vgs - Merkantil
Stilling
Konsulent
Telefon
+4732220567
E-post
Grete.E...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser