Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Lier videregående skole
Kontor
For Visma-gruppene
Stilling
Ass. rektor
Telefon
+4732220502
E-post
ellen....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser