Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Lier videregående skole
Kontor
Lier vgs - Ressurssenteret
Stilling
Yrkesfaglærer
Telefon
+4791833125
E-post
Turid.E...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser