Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Lier videregående skole
Kontor
Lier vgs - Ressurssenteret
Stilling
Helsefagarbeider
Telefon
E-post
Jasmin....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser