Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Lier videregående skole
Kontor
Lier vgs - Ressurssenteret
Stilling
Fagarbeider
Telefon
E-post
Steffen.T...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser