Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Lier videregående skole
Kontor
Lier vgs - Elevtjeneste
Stilling
Avdelingsleder
Telefon
+4732220569
E-post
Hege.S...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser