Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Lier videregående skole
Kontor
Lier vgs
Stilling
Rektor
Telefon
+4732220501
E-post
Anne.Johan...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser