Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Lier videregående skole
Kontor
Lier vgs - Kantine
Stilling
Assistent
Telefon
E-post
Hafeeza....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser