Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
St. Hallvard videregående skole
Kontor
St. Hallvard vgs - Elevtjeneste/rådgiver
Stilling
NAV-koordinator
Telefon
E-post
Christian.M.Ten...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser