Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Lier videregående skole
Kontor
Lier vgs - Elevtjeneste
Stilling
spesialpedagog
Telefon
E-post
Aina.Mol...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser