Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Lier videregående skole
Kontor
Lier vgs - Eksamensvakter
Stilling
Servicemedarbeider
Telefon
E-post
Knut.Olav....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser