Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Lerberg skole og kompetansesenter
Kontor
Lerberg skole- og kompetansesenter
Stilling
Rektor Lerberg skole og kompetansesenter
Telefon
+4796226587
E-post
Arve.Gra...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser