Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Lerberg skole og kompetansesenter
Kontor
Lerberg skole- og kompetansesenter - Uteteam
Stilling
adjunkt med tilleggsutdannelse, spes.ped
Telefon
E-post
Anne.Lis...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser