Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Lerberg skole og kompetansesenter
Kontor
Lerberg skole- og kompetansesenter - Team Inne
Stilling
Adjunkt med tilleggsutdanning
Telefon
E-post
Marius.Vei...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser