Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Numedal videregående skole
Kontor
Numedal vgs - Helse og oppvekstfag
Stilling
Elevveileder
Telefon
E-post
Bente.Kirkev...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser