Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Numedal videregående skole
Kontor
Numedal vgs - Ressurssenter
Stilling
Internatassistent/renholder
Telefon
+4793286916
E-post
Kristin....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser