Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Numedal videregående skole
Kontor
Numedal vgs - Teknikk og ind. produksjon
Stilling
Assistent
Telefon
+4732744950
E-post
Tor.Arve...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser