Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Numedal videregående skole
Kontor
Numedal vgs - Service og samferdsel
Stilling
Lektor
Telefon
E-post
Katarzyna....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser