Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Numedal videregående skole
Kontor
Numedal vgs - Bygg og anlegg
Stilling
Adjunkt m/till.Utd.
Telefon
E-post
per.st...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser