Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike videregående skole
Kontor
Ringerike vgs - Idrett og kroppsøving
Stilling
Lektor med tillegg/faglærer idrettsfag/kroppsøving/helse og sosialfag og idrettspedagog
Telefon
E-post
Kari....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser