Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike videregående skole
Kontor
Ringerike vgs - Kontor/øk
Stilling
Konsulent
Telefon
+4732113409
E-post
Toril....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser