Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike videregående skole
Kontor
Ringerike vgs
Stilling
Ass. rektor
Telefon
+4732113405
E-post
mari.s...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser