Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike videregående skole
Kontor
Ringerike vgs - Service og samferdsel
Stilling
Avdelingsleder
Telefon
+4732113407
E-post
Kari.Margrethe....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser