Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike videregående skole
Kontor
Ringerike vgs - Bibliotek
Stilling
undervisningsinspektør
Telefon
+4732113403
E-post
Inger.He...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser