Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike videregående skole
Kontor
Ringerike vgs - Musikk, dans og drama
Stilling
Lærer
Telefon
E-post
Hildegunn....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser