Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike videregående skole
Kontor
Ringerike vgs - Service og samferdsel
Stilling
adjunkt
Telefon
+4732113472
E-post
else.mari...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser