Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Ringerike videregående skole
Kontor
Ringerike vgs - Service og samferdsel
Stilling
Adjunkt med opprykk (ved Ringerike vgs)
Telefon
+4732113443
E-post
heidi....@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser