Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Rosthaug videregående skole
Kontor
Buskerud vgs - Naturbruk
Stilling
Prosjektleder Grønt fagsenter Buskerud
Telefon
+4747673607
E-post
Eirik.K...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser