Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Rosthaug videregående skole
Kontor
Buskerud vgs - Rosthaug AO
Stilling
Fagarbeider Aktivitør
Telefon
E-post
Tone.T...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser