Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Rosthaug videregående skole
Kontor
Buskerud vgs - Helse og oppvekstfag
Stilling
Adjunkt med opprykk
Telefon
E-post
goril.k...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser