Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Rosthaug videregående skole
Kontor
Buskerud vgs - Helse og oppvekstfag
Stilling
Yrkesfaglærer, helse- og oppvekstg
Telefon
E-post
Gunn.Lillia...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser