Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Rosthaug videregående skole
Kontor
Buskerud vgs - Realfag
Stilling
Lærer Realfag
Telefon
E-post
Jorund.Mikae...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser