Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Rosthaug videregående skole
Kontor
Buskerud vgs - Rådgiver
Stilling
Administrasjons- og personalleder/opplæringsleder
Telefon
+4741551550
E-post
Nina-Ire...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser