Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Rosthaug videregående skole
Kontor
Buskerud vgs - Merkantilt
Stilling
Konsulent
Telefon
+4732222112
E-post
Inger.S...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser