Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Rosthaug videregående skole
Kontor
Buskerud vgs - Merkantilt
Stilling
konsulent
Telefon
+4732222111
E-post
Kari.Lise...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser