Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Rosthaug videregående skole
Kontor
Buskerud vgs - Kantine/internat
Stilling
Servicemedarbeider
Telefon
E-post
Trine.F...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser