Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Rosthaug videregående skole
Kontor
Buskerud vgs - Kantine/internat
Stilling
kokk
Telefon
E-post
Kari.Roed...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser