Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Rosthaug videregående skole
Kontor
Buskerud vgs - Norsk og språkfag
Stilling
Lærer Engelsk, Historie, Film og Forfatter Freelance
Telefon
E-post
Rune.Synste...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser