Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Rosthaug videregående skole
Kontor
Buskerud vgs - Norsk og språkfag
Stilling
Lektor
Telefon
E-post
frode.r...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser