Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Rosthaug videregående skole
Kontor
Buskerud vgs - TIP
Stilling
Bilmekaniker
Telefon
E-post
Ola.Fre...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser