Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Rosthaug videregående skole
Kontor
Buskerud vgs - Stall/Ridehall
Stilling
Miljøarbeider/assistent
Telefon
E-post
Katarina...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser