Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Rosthaug videregående skole
Kontor
Buskerud vgs - Spes.ped. assistenter
Stilling
Servicemedarbeider
Telefon
E-post
Lars.Sver...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser