Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Rosthaug videregående skole
Kontor
Buskerud vgs - Idrettsfag og kroppsøving
Stilling
adjunkt
Telefon
E-post
aina.kj...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser