Følgende informasjon vil bli sent:

Sektor
Skoler og UngInvest AIB
Virksomhet
Røyken videregående skole
Kontor
Røyken vgs - Språkfag
Stilling
Adjunkt m/tilleggsutdanning
Telefon
+4799647815
E-post
thom.j...@bfk.no
Bruk komma mellom adressene dersom det er flere adresser